GABINET PSYCHOLOGICZNY

MGR GRAŻYNA GREŃ I MGR ANNA WINOWSKA

 

Zajmujemy się diagnozą i pomocą psychologiczną świadczoną:
osobom dorosłym (Grażyna Greń, Anna Winowska)
i dzieciom (Anna Winowska).

W pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Mgr Grażyna Greń pracuje w nurcie psychoterapii pozytywnej, odwołującej się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka, podkreślającej jego potencjalne zdolności do samorozwoju.

Rejestracja:

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED SA

53-674 Wrocław ul. Legnicka 40

Rejestracja tel. 71 77 11 777